Giấy chứng nhận
AAOK tập trung vào nghiên cứu và phát triển thuốc lá điện tử, dẫn đầu thương hiệu quốc tế toàn cầu
Thương hiệu thuốc lá điện tử AAOK tập trung vào sự an toàn, tốc độ và thời trang trên quan điểm trải nghiệm người dùng
AAOK có đội ngũ dịch vụ hàng nghìn người về R & D, sản xuất, bán hàng, v.v., để xây dựng hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp của AAOK