Hộp đựng thuốc lá điện tử AAOK A30D 8ml

Tên sản phẩm: AAOK A30D pod
Thể tích chiết rót: 8ML
Số miệng: khoảng 3000 miệng
Điện trở hút: 1Ω
Tư liệu: PCTG
Chế độ đầu ra: đầu ra bảo vệ micrô, 3.6V, 5A
WeChat & Điện thoại: 13688838885
$0.00
/ Miếng
Sự miêu tả
Sự miêu tả

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi
ver_code