Hộp đựng thuốc lá điện tử AAOK A27D 10ml

Tên sản phẩm: AAOK A27D pod
Lượng dầu nạp: 10ML
Số miệng: khoảng 3000 miệng
Vẽ điện trở: 0,8Ω
Tư liệu: PCTG
Chế độ đầu ra: đầu ra bảo vệ micrô, 3.6V, 3A
WeChat & Điện thoại: 13688838885
$0.00
/ Miếng
Sự miêu tả
Sự miêu tả

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi
ver_code